A kedvezményezett neve: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház

A projekt címe: Tanórán kívüli foglalkozások a Vörösmarty Művelődési Házban

A szerződött támogatás összege: 25 M Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: A térségben lévő nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését tűzte ki célul a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház, amely 2018. április 1-jétől megkezdte az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességért elnevezésű pályázati konstrukció támogatott projektjének megvalósítását. Az intézmény összesen 18 hónap alatt, 25 millió forintos Európai Uniós támogatással segíti a résztvevő fiatalok ismeret- és tudásgyarapítását, a legkülönbözőbb nem formális tanulási alkalmakkal, melyek jelentős szerepet játszanak a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat.

Számos ismert előadó, sportolók, színészek, drámapedagógusok és zenekarok látogatott el a művelődési házba és az iskolásokhoz. A színes programkínálat, amelyben volt szakkör, foglalkozássorozat, kulturális óra, tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport, tábor, versenyek, vetélkedők, műhely- és klubfoglalkozás, témanap, témahét, segítette az anyanyelven folytatott kommunikációt, a digitális kompetenciákat, a tanulás tanulását, a kezdeményezőkészséget és a vállalkozói kompetenciákat is. A projekt hozzájárult a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez.

A formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszott a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozták a gyermekekben rejlő kreativitást, növelték önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítették motiváltságukat.

A programok mindegyike vegyes csoportokban zajlott: az átlagnak megfelelő képességű, normál körülmények között élő gyerekek és a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben élő, esetlegesen a tudás mellett képességeikben is gyengébb vagy fejletlenebb diákok közösen vettek részt az egyes programokban, mindegyik intézményben. Éppen azért, hogy a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentése elérhető legyen.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

- A projekt befejezési dátuma: 2019.09.30.

- A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00163

ozio_gallery_nano

 

 

efop 3 3 2 16 2016 00163 c fekvo nyomdai Miskolc VOKE

sajtokozlemeny EFOP 3.3.2 VOKE Vorosmarty